Tên công ty Công ty TNHH Xuân Phương
Tên giao dịch  XPBuild
MS doanh nghiệp 0500398822  (đồng thời là mã số thuế)

Tài khoản số

2211201000251 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện theo pháp luật Giám đốc (Ông) Trần Trọng Xuân
Địa chỉ Số 9, ngõ 89 Phố Tây Sơn, Trị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại (+84) 433 638 398
Fax (+84) 433 635 373
Email khanh.tran@xpbuild.vn